Szkolenie MDP Serock

Przeprowadziliśmy szkolenie dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Serocku. W trakcie ćwiczeń uczestnicy szkolenia zapoznali się z zasadami m.in. z zasadami postępowania z osobą nieprzytomną, obsługą defibrylatora znajdującego się na wyposażeniu jednostki OSP Serock. Bardzo miłym zaskoczeniem była informacja o naszych wspólnych zainteresowaniach motocyklami. Dlatego też podczas zajęć praktycznych przećwiczyliśmy zasady postępowania z poszkodowanymi motocyklistami. Przy okazji chcielibyśmy podziękować za zaproszenie Panu Maciejowi Różyckiemu organizatorowi szkolenia.

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2019