Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy - Bukowiec

Zakończyliśmy kolejny kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla druhów z terenu powiatu świeckiego. Uczestnikom kursu dziękujemy za aktywny udział w zajęciach i ciekawe pytania. Dziękujemy wszystkim, którzy pomagali nam w organizacji kursu a w szczególności funkcjonariuszom KP PSP w Świeciu, instruktorom prowadzącym zajęcia, Pani Annie Kruczyńskiej, Panu Sławomirowi Chmurzyńskiemu za udostępnienie samochodu do ćwiczeń oraz Aleksandrze Ciastoń za przygotowanie pozoracji.
Gratulujemy wszystkim, którzy zdali i zdobyli tytuł ratownika. 

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2019