Kurs Bezpieczna Szkoła


Na naukę pierwszej pomocy nigdy nie jest za wcześnie, dlatego w naszej ofercie znajduje się również kurs dla najmłodszych. „Mały ratownik” to cykl zajęć przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.


Każdy z nas, niezależnie od wieku, może zetknąć się z różnego rodzaju wypadkami i urazami. Najważniejsze jest, abyśmy umieli właściwie zareagować w takim przypadku, gdyż od tego zależy życie i zdrowie poszkodowanego.

Celem kursu jest pokazanie dzieciom jak udzielić pomocy poszkodowanym w sytuacji zagrożenia życia, jak również  uświadomienie, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest umiejętnością zarezerwowaną tylko dla dorosłych.

 

Czytaj więcej: Kurs Bezpieczna Szkoła

Pierwsza Pomoc dla Firm i Instytucji


Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z przepisów prawa:
Znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.); 

Czytaj więcej: Pierwsza Pomoc dla Firm i Instytucji

Pierwsza Pomoc dla Szkół Jazdy


W Polsce rocznie dochodzi do prawie 50 000 wypadków drogowych, w których ginie ponad 5 000 osób. Jeżeli często i aktywnie uczestniczysz w ruchu drogowym przyjdź na kurs i naucz się jak prawidłowo i bezpiecznie udzielać pomocy ofiarom wypadków. Program obejmuje omówienie najbardziej typowych sytuacji ze szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienia, których dotyczą pytania egzaminacyjne.

 

Czytaj więcej: Pierwsza Pomoc dla Szkół Jazdy

Pierwsza Pomoc dla Nauczycieli

 

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. 

Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. 

Czytaj więcej: Pierwsza Pomoc dla Nauczycieli

Kwalifikowana Pierwsza Pomoc


Firma  szkoleniowa  SZKOLMED  ma  przyjemność  zaproponować Państwu  Kurs Kwalifikowanej Pierwszej  Pomocy prowadzony zgodnie z przepisami Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku (Dz.U.06.191.1410z dnia 20 października 2006 r.) oraz Rozporządzenia  Ministra  Zdrowia w sprawie  kursu z  zakresu kwalifikowanej pierwszej  pomocy  z  dnia 19 marca 2007 r. 

 

Celem naszych szkoleń jest przygotowanie ratowników jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji zadań z zakresu ratownictwa. To właśnie ratownicy tych podmiotów będą pierwsi na miejscu zdarzenia i to oni będą udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowia i życia na miejscu zdarzenia, będą „ kupować czas” dla tych poszkodowanych, do czasu przyjazdu i przejęcia przez zespół ratownictwa medycznego.

 

Czytaj więcej: Kwalifikowana Pierwsza Pomoc

Pierwsza Pomoc dla Rodziców


Z pewnością pamiętacie państwo wiele sytuacji, w których Wasze dziecko potknęło się, przewróciło, doznało niegroźnej kontuzji. Zastawialiście się, czy taka sytuacja mogła mieć poważniejsze skutki?. I w końcu, czy wiecie, jak zachować w sytuacji zagrożenia życia dziecka? Potraficie udzielić pierwszej pomocy? Pomóc dziecku w sytuacji, gdy nie będzie mogło liczyć na nikogo innego? Niestety w naszym społeczeństwie ciągle istnieje takie przeświadczenie, że nam się nić nie stanie, nas to nie dotyczy, jak wiem jak się zachować i udzielić pierwszej pomocy.  


Na kursie każdy rodzic będzie mógł się nauczyć, jak postępować w przypadku zadławienia lub nagłego zatrzymania krążenia u dziecka, utraty przytomności, krwotoku z nosa. Przy pomocy praktycznych ćwiczeń i przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych doświadczeni ratownicy nauczą Was, jak udzielać pierwszej pomocy!

Czytaj więcej: Pierwsza Pomoc dla Rodziców

Pierwsza Pomoc dla OSP


Firma szkoleniowa SZKOLMED ma przyjemność zaproponować Państwu następującą ofertę szkoleniową z zakresu pierwszej pomocy. Celem naszego szkolenia jest zdobycie przez czlonków OSP, podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia dzieci i dorosłych. Forma szkoleniowa, sposób przekazywania wiedzy, umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób nie mających na co dzień styczności z medycyna ratunkową.

W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywana wiedzę. Kurs pierwszej pomocy i inne oferowane przez nas szkolenia, jak również pokazy ratownictwa, realizowane są w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy.

Posiadamy jedyne w powiecie świeckim specjalistyczne fantomy niemowląt, dzieci, dorosłych. Udostępniamy Państwu do ćwiczeń fantomy z możliwością analizy podjętych działań na komputerze, w celu bezpośredniego sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności.

 

Czytaj więcej: Pierwsza Pomoc dla OSP

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2021