Pierwsza Pomoc dla OSP


Firma szkoleniowa SZKOLMED ma przyjemność zaproponować Państwu następującą ofertę szkoleniową z zakresu pierwszej pomocy. Celem naszego szkolenia jest zdobycie przez czlonków OSP, podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia dzieci i dorosłych. Forma szkoleniowa, sposób przekazywania wiedzy, umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób nie mających na co dzień styczności z medycyna ratunkową.

W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywana wiedzę. Kurs pierwszej pomocy i inne oferowane przez nas szkolenia, jak również pokazy ratownictwa, realizowane są w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy.

Posiadamy jedyne w powiecie świeckim specjalistyczne fantomy niemowląt, dzieci, dorosłych. Udostępniamy Państwu do ćwiczeń fantomy z możliwością analizy podjętych działań na komputerze, w celu bezpośredniego sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności.

 

 

TEMATYKA PROPONOWANYCH ZAJĘĆ

WYKŁADY

 • pierwsza pomoc zagadnienia ogólne – bezpieczeństwo własne, wzywanie pomocy;
 • postępowanie z osobą nieprzytomną;
 • ocena podstawowych parametrów życiowych ABC;
 • wybrane stany zagrożenia życia u dorosłych i dzieci – zawał, udar, podtopienie, porażenie prądem, zadławienie, cukrzyca;
 • postępowanie w urazach - złamania, zwichnięcia, skręcenia;
 • vpostępowanie w wybranych zatruciach wziewnych i doustnych;
 • rany, krwotoki, oparzenia, wstrząśnienie mózgu;
 • wstrząs  anafilaktyczny (uczuleniowy);
 • podstawowe zabiegi  resuscytacyjne u dorosłych;
 • podstawowe zabiegi resuscytacyjne  u dzieci;
 • postępowanie podczas pożaru.

ĆWICZENIA

 • ćwiczenia stany zagrożenia życia  -  zadławienie, osoba nieprzytomna, napad padaczki,
 • ćwiczenia  z zakresu podstawowych działań resuscytacyjnych (BLS) - dorosły, dziecko, niemowlę;
 • defibrylacja półautomatyczna;
 • ćwiczenia obrażenia ciała – opatrywanie krwotoków i ran;
 • ćwiczenia pozycja boczna i przeciw omdleniowa.

DLACZEGO MY ?

Bo jesteśmy ludźmi, którzy lubią pomagać, z racji wykonywanej pracy w Pogotowiu ratunkowym czy służby w Państwowej Straży Pożarnej. Każdy z naszych instruktorów, to także członek Ochotniczej Straży Pożarnej. Instruktor, który chce nauczyć drugiego człowieka, jak pomagać  ludziom przebywających w Państwa placówkach w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

To Państwa dobrze zainwestowane pieniądze panie, panowie komendanci, wójtowie, to Państwa pracownik, który przyszedł do nas na kurs pierwszej pomocy. Niech to będzie człowiek, który po skończonym kursie będzie dobrze wyszkolonym pracownikiem, wyposażonym w odpowiednią wiedzę i umiejętności.

Zajęcia  można  dowolnie  ułożyć, podzielić w zależności od specyfiki pracy w danej placówce.

Proponowany czas szkolenia ok.3-4 godz. lekcyjnych, w zależności od podziału grup i ilości spotkań.

W dzisiejszych czasach coraz więcej firm i instytucji stawia na porządnie przygotowane szkolenie z pierwszej pomocy z możliwością praktycznego przećwiczenia zdobytej wiedzy, prowadzone przez ratowników medycznych, a nie tylko szkolenia „puszczone” w formie filmu przez osobę odpowiedzialną za szkolenie BHP.

 

            Prosimy o zaufanie naszemu doświadczonemu zespołowi.

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2021