Pierwsza Pomoc dla Nauczycieli

 

Zgodnie z § 21 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.), każdy nauczyciel powinien być przeszkolony w zakresie udzielania pierwszej pomocy tak, aby w razie wypadku wyeliminować czynniki zagrażające życiu dziecka przed dotarciem fachowej pomocy medycznej. 

Obowiązek zorganizowania w szkole przeszkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy spoczywa na dyrektorze szkoły, który zgodnie z § 2 cytowanego rozporządzenia zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. 

 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom nasza firma wprowadza do swojej oferty kompleksowy kurs pierwszej pomocy dla nauczycieli. Celem naszego szkolenia jest zdobycie przez nauczycieli, opiekunów placówek oświatowych, pracowników przedszkoli podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia dzieci i dorosłych.

Forma szkoleniowa, sposób przekazywania wiedzy, umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób nie mających na co dzień styczności z medycyna ratunkową. W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywana wiedze. Kurs pierwszej pomocy i inne oferowane przez nas szkolenia, jak również pokazy ratownictwa, realizowane są w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy.

Posiadamy jedyne w powiecie świeckim specjalistyczne fantomy niemowląt, dzieci, dorosłych. Udostępniamy Państwu do ćwiczeń fantomy z możliwością analizy podjętych działań na komputerze, w celu bezpośredniego sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności.

Dbając o wysoki poziom wyszkolenia praktycznego w trakcie naszych zajęć zapewniamy miedzy innymi:

  • 12 manekinów do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci, dorosłych;
  • najnowsze defibrylatory treningowe AED;
  • imitacje ran i krwotoków;
  • przestrzenne rekwizyty medyczne;
  • prezentacje multimedialne;
  • plansze dydaktyczne.

TEMATYKA PROPONOWANYCH ZAJĘĆ 

 WYKŁADY

Regulacje prawne dotyczące pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy 

Wzywanie pomocy

Ocena funkcji życiowych u dzieci i dorosłych

Postępowanie z osobą nieprzytomną

Pozycja boczna bezpieczna

Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci

Postępowanie w przypadku zakrztuszenia

Badanie urazowe poszkodowanego

Opieka nad dzieckiem po urazie

Zaopatrzenie ran i krwotoków

Postępowanie w przypadku oparzenia.

Postępowanie w przypadku omdleń, padaczki,cukrzycy, bólu w klatce piersiowej

Zatrucia u dzieci

Postępowanie w przypadku użądlenia i ugryzienia

Postępowanie w przypadku porażenia pradem

Postępowanie w przypadku w przypadku podejżenia zawału i udarU

Użycie defibrylatora AED.

ĆWICZENIA

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja)

Pozycja boczna ustalona

Pozycja przeciwwstrząsowa

Bezpieczne sposoby obracania na plecy

Zabezpieczanie ran i krwotoków

Unieruchamianie złamań i stawów

Badanie urazowe poszkodowanego

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy.

 

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

 

Maksymalna liczebności grupy: 20 osób

Czas trwania: od 4 do 16 godzin w zależności  od konfiguracji ćwiczeń i wykładów.

 

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2021