Pierwsza Pomoc dla Firm i Instytucji


Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 

Szkolenie skierowane do pracowników firm, zgodne z założeniami wynikającymi z przepisów prawa:
Znowelizowany Kodeks Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.); ustawy z 21 Listopada 2008 roku o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.); 

Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom nasza firma wprowadza do swojej oferty kompleksowy kurs pierwszej pomocy dla firm i instytucji. Celem naszego szkolenia jest zdobycie przez opiekunów placówek oświatowych, pracowników urzędów gmin, pracowników małych i dużych firm, podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznych, pozwalających na udzielenie pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia życia dzieci i dorosłych. Forma szkoleniowa, sposób przekazywania wiedzy, umiejętności jest przystępny i zrozumiały dla osób nie mających na co dzień styczności z medycyna ratunkową.

W trakcie szkolenia duży nacisk kładziemy na umiejętności praktyczne uczestników, wykorzystując różnego rodzaju ćwiczenia sytuacyjne, doskonaląc techniki zapamiętywania, kontrolując na bieżąco przekazywana wiedzę. Kurs pierwszej pomocy i inne oferowane przez nas szkolenia, jak również pokazy ratownictwa, realizowane są w oparciu o najnowsze wytyczne i standardy.

Posiadamy jedyne w powiecie świeckim specjalistyczne fantomy niemowląt, dzieci, dorosłych. Udostępniamy Państwu do ćwiczeń fantomy z możliwością analizy podjętych działań na komputerze, w celu bezpośredniego sprawdzenia poprawności wykonywanych czynności.

 

Dbając o wysoki poziom wyszkolenia praktycznego w trakcie naszych zajęć zapewniamy miedzy innymi:

  • 12 manekinów do nauki resuscytacji niemowląt, dzieci, dorosłych;
  • najnowsze defibrylatory treningowe AED;
  • imitacje ran i krwotoków;
  • przestrzenne rekwizyty medyczne;
  • prezentacje multimedialne;
  • plansze dydaktyczne.

 

TEMATYKA PROPONOWANYCH ZAJĘĆ 

 WYKŁADY

Regulacje prawne dotyczące pierwszej pomocy

Bezpieczeństwo podczas udzielania pomocy 

Wzywanie pomocy

Ocena funkcji życiowych u dzieci i dorosłych

Postępowanie z osobą nieprzytomną

Pozycja boczna bezpieczna

Postępowanie w nagłym zatrzymaniu krążenia u dorosłych

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dzieci

Postępowanie w przypadku zakrztuszenia

Badanie urazowe poszkodowanego

Opieka nad dzieckiem po urazie

Zaopatrzenie ran i krwotoków

Postępowanie w przypadku oparzenia.

Postępowanie w przypadku omdleń, padaczki,cukrzycy, bólu w klatce piersiowej

Zatrucia u dzieci

Postępowanie w przypadku użądlenia i ugryzienia

Postępowanie w przypadku porażenia pradem

Postępowanie w przypadku w przypadku podejżenia zawału i udarU

Użycie defibrylatora AED.

ĆWICZENIA

Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja)

Pozycja boczna ustalona

Pozycja przeciwwstrząsowa

Bezpieczne sposoby obracania na plecy

Zabezpieczanie ran i krwotoków

Unieruchamianie złamań i stawów

Badanie urazowe poszkodowanego

 

Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje imienny certyfikat lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z pierwszej pomocy.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

 

Maksymalna liczebności grupy: 20 osób
Czas trwania: od 4 do 16 godzin w zależności  od konfiguracji ćwiczeń i wykładów.

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2020