Kurs Bezpieczna Szkoła


Na naukę pierwszej pomocy nigdy nie jest za wcześnie, dlatego w naszej ofercie znajduje się również kurs dla najmłodszych. „Mały ratownik” to cykl zajęć przeznaczony dla przedszkolaków i uczniów szkół podstawowych.


Każdy z nas, niezależnie od wieku, może zetknąć się z różnego rodzaju wypadkami i urazami. Najważniejsze jest, abyśmy umieli właściwie zareagować w takim przypadku, gdyż od tego zależy życie i zdrowie poszkodowanego.

Celem kursu jest pokazanie dzieciom jak udzielić pomocy poszkodowanym w sytuacji zagrożenia życia, jak również  uświadomienie, że udzielanie pierwszej pomocy nie jest umiejętnością zarezerwowaną tylko dla dorosłych.

 

 Program kursu oraz sposób przekazywania treści jest dostosowywany do wieku uczestników kursu.

W ramach kursu najmłodsze dzieci uczą się:

  • najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy np. wykręcania numeru telefonu 999 i 112, co należy powiedzieć przy wzywaniu pomocy, bandażowania rany, przyklejania plastra,
  • podstawowych zasad dotyczących ich bezpieczeństwa np. zachowania uwagi przy przechodzeniu przez ulicę.

Po zakończonym kursie uczniowie:

  • znają numery alarmowe oraz jakie informacje należy podać przy wzywaniu pomocy,
  • potrafią rozpoznać czy poszkodowany jest przytomny,
  • potrafią rozpoznać czy poszkodowany oddycha,
  • znają pozycję bezpieczną,
  • potrafią założyć opatrunek,
  • potrafią zachować się w przypadku urazu głowy, brzucha, kończyn,
  • potrafią zachować się w przypadku omdleń,
  • potrafią wymienić i wykonać podstawowe zabiegi resuscytacyjne.

 Wszystkie zajęcia obfitują w zabawy  i niespodzianki, zachęcające dzieci do aktywnego udziału a po zakończeniu zajęć uczestnicy otrzymują dyplom „Małego Ratownika”.

Projekty szkoleniowe realizujemy w każdych warunkach i w dowolnym miejscu lub w naszej siedzibie ośrodka.

Termin i miejsce realizacji ustalane są indywidualnie.

Maksymalna liczebności grupy – 15 osób

Czas trwania: 3 godziny dydaktyczne

 

free joomla templatesjoomla templates
  szkolmed.com  2021